Умова завдання:

1Б.
У площині \(xOy\) дано вектор a, довжина якого дорівнює 19 од. Як розташувати цей вектор, щоб його проекція на вісь \(Ox\) дорівнювала нулю