Умова завдання:

5Б.
Використовуй для відповідей слова:
 
текстова, графічна, звукова, інформатика, види, операції, отримувати, інформацію, числова, роздумів, зберігати, обробляти, передавати, спостерігати, нюху.
 
Наука про інформацію та способи роботи з нею — це .
 
Інформація може бути представлена в різних : ,числова, графічна, звукова.
 
З інформацією можна виконувати наступні , зберігати, передавати, отримувати.
 
Людина може отримати   різними шляхами: з допомогою органів , дотику, зору, смаку, слуху, внутрішніх відчуттів або в результаті  (в умі). Щоб отримати , можна  за навколишнім світом: ставити запитання, експериментувати. Часто ці дії тривають разом.