Умова завдання:

2Б.
Для підмножини циліндр назвіть множину, з якою вона пов'язана відношенням «є різновидом».