Умова завдання:

2Б.
Довжина відрізка \(BC\) \(=\) 6 см. Збільши довжину відрізка \(BC\) на 3 см.
ris26.png
   \(B\)                            \(C\)
 
Визнач нову довжину відрізка \(BC\).
 
Відповідь:
нова довжина відрізка \(BC\) дорівнює  см.