Умова завдання:

3Б.
Дано прямокутник \(ABCD\). Ширина прямокутника \(AB = 4\) см. Довжина прямокутника \(BC\) на \(3\) см більше
 
Визнач довжини сторін прямокутника: \(BC; CD; AD\)  
 
\(B\)                                                             \(C\)
ris38.png
\(A\)                                                            \(D\)
 
Відповідь:
\(BC\) \(=\)  см
\(CD\) \(=\)  см
\(AD\) \(=\)   см