Умова завдання:

4Б.
Порівняй вирази, не обчислюючи їх значень.
 
Постав знак \(>\), \(<\) або \(=\).
 
16(8+1)  1681