Умова завдання:

3Б.
Встав пропущені знаки (\(+\) або \(-\)) так, щоб рівність була вірною.
 
15(5+8)=(15i5)i8
 
Значення виразу дорівнює