Умова завдання:

3Б.
Запиши  вираз:
 
До добутку чисел \(4\) і 6  додати частку чисел 12 і \(2\).
 
(числа і знаки пиши без пробілів, замість знака помножити «·» постав «*»)
  
Значення цього виразу дорівнює