Умова завдання:

3Б.
Від прямокутника, довжина якого 7 дм, а ширина 2 дм, відрізали квадрат зі стороною, рівною ширині прямокутника.
Знайди периметр прямокутника, який залишився.
 
Відповідь: периметр прямокутника, який залишився дорівнює  дм