Умова завдання:

4Б.
Виріши задачу.
 
Дано прямокутник, ширина якого дорівнює 3 дм, а довжина в 5 раз(-ів) більше. Знайди периметр прямокутника.
 
Відповідь:  .