Умова завдання:

5Б.
Знайди значення виразу.

(9392)(12:6+25)
 
1. Запиши результати, отримані в дужках.

9392= 

12:6+25= 

2. Значення виразу дорівнює