Умова завдання:

2Б.
Порівняй вирази, використовуючи знаки \ (> \); \ (<\); \ (= \):
 
6 \(м²\)  600 \(дм²\)