Умова завдання:

3Б.
Різницю чисел 830 і  30 зменши в \(100\) раз.
 
1. Склади вираз:
(Числа і знаки пиши без пробілів)
 
2. Знайди значення виразу: