Умова завдання:

8Б.
Добуток двох чисел дорівнює 246,5. Якщо один з множників збільшити на 0,5, а другий залишити без зміни, то добуток буде дорівнювати 263,5. Знайди ці числа.
 
Більше число дорівнює .
Менше число дорівнює .