Умова завдання:

2Б.
2,4 \(: \)0,6
Замінивши ділення на десятковий дріб діленням на натуральне число, отримаємо:
 
\(2,4 : 0,6 = \)\(\)