Умова завдання:

2Б.
Довжина підлоги дорівнює 5,35 \(м\), а її ширина — 4,76 \(м\).
Чому дорівнює площа підлоги?
 
Відповідь: площа підлоги дорівнює iм2 
(відповідь округли до десятих).