Теорія:

Знайдемо добуток \(77,14 · 10\). Спочатку помножимо \(7714\) на \(10\).
Отримаємо: \(7714  · 10 = 77140.\)
Відокремимо комою дві цифри праворуч:
\(77,14 · 10 = 771,40 = 771,4\).

При множенні \(77,14\) на \(10\) можна перенести кому через одну цифру вправо.
Якщо помножити \(77,14\) на \(100\), то отримаємо \(7714\), тобто кому перенесли через дві цифри вправо.
Щоб помножити десятковий дріб на \(10, 100, 1000\) і т.д., треба в цьому дробі перенести кому на стільки цифр вправо, скільки нулів стоїть у множнику після одиниці.
Приклад:
15,0982 · 10 =150,982703,4 · 100 = 703,40 · 100 = 703400,091 · 1000 = 0091 = 91