Умова завдання:

2Б.
Запиши числовий вираз: добуток чисел 0,7 і 3. 
Обчисли значення цього виразу.
 
Вибери потрібний числовий вираз:
Відповідь:
Значення добутку чисел 0,7 і 3 дорівнює .