Умова завдання:

2Б.
Незнайка за першу чверть з математики отримав 10 оцінок:
4,3,2,2,4,4,2,4,4,5.
 
Яку підсумкову оцінку за першу чверть він отримає, якщо оцінку виводитимуть як середнє арифметичне всіх оцінок?
 
Незнайка за першу чверть з математики отримає оцінку .
 
Середнє арифметичне всіх оцінок дорівнює .