Теорія:

При множенні десяткового дробу на \(10 \) кому переносять на одну цифру вправо (число збільшується).
Отже, при діленні на \(10\) кому треба переносити на одну цифру вліво (число зменшується).
 
\(27,5 : 10 = 2,75\)
Перевірка: \(2,75 · 10 = 27,5\)
 
При діленні на \(100 \) кому переносять на дві цифри вліво.
 
\(347,3 : 100 = 3,473\)
\(1078,42 : 100 = 10,7842\)
 
При діленні на \(1000 \) кому переносять на дві цифри вліво.
  
\(51048,1 : 1000 = 51,0481\)
Щоб розділити десятковий дріб на \(10, 100, 1000\) і т.д., треба перенести кому в цьому дробі на стільки цифр вліво, скільки нулів стоїть після одиниці в дільнику.
Будь-яке ціле число можна записати у вигляді десяткового дробу, поставивши кому праворуч і приписавши нулі.
 
\(9153 : 100 = 9153,0 : 100 = 91,530 = 91,53\)
\(670  : 100 =  670,0  : 100 = 6,700 =  6,7\)

Якщо ціла частина десяткового дробу менше дільника, то перед цілою частиною пишуть нуль або декілька нулів.

Наприклад: \(6,7 : 10 = 06,7 : 10 = 0,67\)
\(4,761 : 100 = 004,761 : 100 = 0,04761. \)