Умова завдання:

3Б.
Cube_musa2.png
 
Муха повзає по поверхні куба уздовж червоної лінії від точки \(A\) до точки \(B\).
Визнач довжину виконаної мухою дороги, якщо площа грані куба дорівнює 100 квадратним одиницям виміру.
 
Відповідь: довжина шляху мухи дорівнює  одиницям виміру.