Умова завдання:

2Б.
Склади числовий вираз і знайди його значення:
 
добуток різниці чисел \(47\) і \(6\) та числа \(1000\)
 
Відповідь:
(числа записуй без проміжків, для добутку використовуй символ *)
 
вираз  і його значення дорівнює