Теорія:

Вирази, що містять числа і знаки дій, називають числовими.
Приклад:
Вартість батона хліба — \(5\) грн., а вартість плитки шоколаду — \(15\) грн.
Вартість двох батонів хліба і двох плиток шоколаду разом 35+215 грн.
Вираз 35+215 — числовий.
Виконавши в числовому виразі зазначені дії, знайдемо значення числового виразу.
Отримаємо, що \(45\) — значення цього числового виразу.
Змінимо умову попереднього прикладу.
Приклад:
Нехай вартість батона хліба — \(x\) грн., а вартість плитки шоколаду — \(y\) грн.
Вартість трьох батонів хліба і двох плиток шоколаду разом 3x+2y грн.
Вирази, що містять не тільки числа і знаки дій, але і букви, називають буквеними.
Отже, вираз 3x+2y — буквений.
Значення буквених виразів можна знайти, якщо знати значення букв, що входять до них.
Якщо взяти \(x = 5\) грн., а \(y = 15\) грн., то отримаємо вже числовий вираз 35+215, значення якого \(45\).
Числові і буквені вирази, складені з яких-небудь даних, це переклад звичайної мови на математичну мову — мову цифр, знаків дій та інших символів.
Приклад:
Число \(m\) на \(8\) більше числа \(n\) на математичній мові запишеться так m=n+8.