Теорія:

Цифри \(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\), за допомогою яких записуються всі числа, називаються арабськими.
 
Числа, отримані в результаті рахунку предметів —
\(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...\), називають натуральними (число \(0\) не є натуральним).
Більше двох тисяч років тому з'явилася римська нумерація, тобто в Стародавньому Римі числа записували за допомогою букв латинського алфавіту.
\(I - 1; V - 5; X - 10; L - 50; C - 100; D - 500; M - 1000\) — ці літери називають римськими цифрами, а запис числа римськими цифрами називається записом числа в римській нумерації.  
Для запису чисел римськими цифрами використовується додавання і віднімання.
Домовилися у випадках, коли в запису числа мається на увазі додавання, меншу цифру ставити після більшої і коли в запису числа мається на увазі віднімання, меншу цифру (від'ємник) ставити перед більшою (зменшуваним).
Приклад:
\(VI = 5+1; IV = 5-1\) 
Але таким способом записувати великі числа досить складно, тому зараз римська нумерація застосовується для запису відносно невеликих чисел — номерів глав у книгах, позначення століть і т.п.
 
Зауважимо, що в записі числа \(555\) тричі використана цифра \(5\), проте читається число — «п'ятсот п'ятьдесят п'ять».
 
Так само як у запису чисел римськими цифрами маються на увазі додавання і віднімання, в запису чисел арабськими цифрами маються на увазі додавання і множення:
555=500+50+5=5100+510+5
Запис числа в такому вигляді називають сумою розрядних доданків.
Отже, значимість цифри залежить від її місця в запису числа, тобто від її позиції.
В таких випадках говорять, що число записане позиційним способом.
У звичній для нас системі запису чисел використовуються \(10\) цифр.
Рахунок в ній йде десятками, сотнями (\(10\) десятків), тисячами (\(10\) сотень) і т.д.
Тому наша система рахунку називається десятковою або десятковою системою числення.