Теорія:

Рівняння — це рівність, що містить букву, значення якої треба знайти.
У рівняннях невідоме зазвичай позначається буквою латинського алфавіту.
Найчастіше в рівняннях використовують букви  \(x\) і \(y\).
Значення букви, при якому з рівняння виходить правильна числова рівність, називають коренем рівняння.
Розв'язати рівняння— значить знайти всі його корені або переконатися, що це рівняння не має жодного кореня.
Найпростіші рівняння пов'язані із визначенням невідомих членів дії додавання, віднімання, множення і ділення.
Приклад:
\(x + 19 = 35\)
Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.
\(x = 35 - 19\)
\(x = 16\)
Число \(16\) — корінь даного рівняння, тобто рівність \(16 + 19 = 35\) правильна.
Приклад:
\(x - 14 = 20\)
Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.
\(x = 20 + 14\)
\(x = 34\)
Число \(34\) — корінь даного рівняння, тобто рівність \(34 - 14 = 20\) правильна.
Приклад:
\(37 - x = 25\)
Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.
\(x = 37 - 25\)
\(x = 12\)
Число \(12\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(37 - 12 = 25\) — правильна.
Приклад:
\(x\)  \(4 = 32\)
Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник.
\(x = 32 : 4\)
\(x = 8\)
Число \(8\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(8\)  \(4 = 32\) правильна.
Приклад:
\(x : 17 = 5\)
Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.
\(x = 17\)  \(5\)
\(x = 85\)
Число \(85\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(85 : 17 = 5\) правильна.
Приклад:
\(36 : x = 4\)
Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.
\(x = 36 : 4\)
\(x = 9\)
Число \(9\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(36 : 9 = 4\) правильна.
Приклад:
\(x\)  \(0 = 15\)
\(x = 15 : 0\), але
 
Зверни увагу!
на нуль ділити неможна.
Отже, такого числа, добуток якого на \(0\) дорівнює \(15\), не існує.