Умова завдання:

1Б.
Запиши на математичній мові речення:
різница чисел \(t\) і \(v\) дорівнює п'яти
 
Отримаємо вираз (відповідь записуй без пробілів):