Теорія:

М_II_01_t№1(1).jpg
Очищений мандарин має 9 часточок. Кожна часточка становить 19 мандарина.
 
М_II_01_t№1(2).jpg  Дві часточки з'їла Машенька або 29 мандарина.
Запис виду 29 називають звичайним дробом.  Число 2, яке стоїть над рисою дробу називають чисельником дробу, а число 9, яке знаходиться під рискою дробу — знаменником.
 
Чисельник дробу писати над рисою, а знаменник —  під рискою.

Знаменник дробу 9 показує на скільки частин розділений мандарин, а чисельник 2 показує скільки таких частин або часточок з'їла Машенька.
 
Знаменник показує, на скільки частин ділиться, а чисельник —  скільки таких частин взято.
 
У випадку, коли чисельник дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці (ціле). Якщо взяти всі дев'ять часточок мандарина чи дев'ять дев'ятих, то отримаємо цілий мандарин (один мандарин).
 
99=1
Приклад:
Визначити, яка частина фігури зафарбована в зелений колір.
3of5.png  
 
Розв'язання. Фігуру розділили на 5   рівних частин, 5 — це знаменник дробу, і зафарбували  3  частини, 3  — це чисельник дробу.
 35 фігури пофарбували в зелений колір.