Теорія:

Розглянемо три малюнки, на яких зеленим кольором зафарбована половина кола.
 
 Новый точечный рисунок (3).bmp
 
На першому малюнку зафарбована 12 кола, на другому — 24 кола, на третьому — 48.
Всі три дроби рівні між собою 12=24=48, але їх чисельники і знаменники різні.
 
Зауважимо, що і чисельник, і знаменник першого дробу в \(2 \) рази більше чисельника і знаменника другого дробу, а чисельник і знаменник третій — в \(4 \) рази.
Тому вірна рівність:  12=2:24:2=4:48:4 чи 48=2242=1424
 
Основна властивість дробу:
Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або розділити на одне і те ж натуральне число,
то вийде рівний йому дріб.
ab=a:nb:n,ab=anbna,b,n
 
Якщо і чисельник, і знаменник дробу ділять на одне і те ж (крім нуля) число,
то таке перетворення називають скороченням дробу.
Приклад:
1216=12:416:4=34
 
Якщо і чисельник, і знаменник дробу множать на одне і те ж (крім нуля) число,
то таке перетворення називають розширенням дробу.
 27=2575=1035