Умова завдання:

6Б.
На координатній площині намалюй точку \(E\)1;8, точку \(F\)4;11 і точку \(M\)5;8.
 
1. Намалюй всі відрізки \(MN\) паралельно відрізку \(EF\).

2. Які можливі координати точки \(N\)?
 
Ni;i або N(i;i)
 
3. Запиши, як з координат точки \(M\) обчислити координати точки \(N\), не використовуючи малюнок!
 
Якщо координата \(x\) точки \(M\) дорівнює 5, то координата \(x\) точки \(N\) дорівнює
5ii або 5ii
 
Якщо координата \(y\) точки \(M\) дорівнює 8, то координата \(y\) точки \(N\) дорівнює 8ii або 8ii