Умова завдання:

1Б.
Vidusp.png
 
\(CE\) — серединний перпендикуляр відрізка \(AB\).
 
Визнач довжину BC, якщо довжина дорівнює BA равна 10 см.
 
Відповідь: BC\(=\) см