Теорія:

Вміння розв'язувати рівняння необхідно для того, щоб розв'язувати якісь практичні завдання з математики, фізики, механіки, економіки та інших областей.
Приклад:
Розв'яжемо таку задачу.
В одному бідоні молока в \(3\) рази більше, ніж в іншому. Коли з одного бідона перелили в іншій \(5\) літрів, молока в бідонах стало порівну. Скільки літрів молока було в кожному бідоні спочатку?
Розв'язок:
Спочатку введемо змінну, за допомогою якої позначимо невідому нам величину, яку необхідно знайти за умовою задачі.
Нехай \(x\) л — кількість молока, яке було до переливання у другому бідоні.
Тоді в першому бідоні його було \(3x\) л.
Після переливання в першому бідоні залишилося \((3x – 5)\) л молока, а в другому стало \((x + 5)\) л.
За умовою задачі відомо, що після переливання в обох бідонах молока стало порівну. Складемо рівняння:
\(3x – 5 = x + 5\)
Цю частину міркувань при розв'язанні задач називають складанням математичної моделі.
На цьому етапі текст завдання перекладається з звичайної мови на математичну мову.
  
Математичною моделлю є складене рівняння.
Потім починається другий етап, який називають роботою з математичною моделлю.
  
Тут розв'язується складене рівняння:
3x5=x+53xx=5+52x=10x=5
 
Розв'язавши рівняння, переходимо до третього етапувідповіді на питання завдання.
  
Розв'язавши рівняння, отримали \(х=5\), а за \(х\) прийнято кількість молока в літрах, яке було до переливання у другому бідоні.
Значить, у другому бідоні було \(5\) л молока. За умовою задачі в першому бідоні було в \(3\) рази більше молока, ніж у другому. Тож у першому бідоні було \(15\) л молока.
Відповідь: в одному бідоні було \(5\) л молока, а в іншому бідоні було \(15\) л молока.
Таким чином, в ході розв'язання було виділено три етапи математичного моделювання:
 
1) складання математичної моделі (складання рівняння за умовою задачі);
2) робота з математичною моделлю (рішення рівняння);
3) відповідь на питання завдання.
Для складання математичної моделі потрібно провести аналіз завдання, результати якого можна оформити у вигляді таблиці, схеми, малюнка, короткого запису.