Теорія:

Площу прямокутника \(ABCD\)
Прямоугольник.png
можна знайти двома способами:
 
1) знайти площу прямокутника \(ABMN\), площу прямокутника \(MCDN\) і додати їх.
Отримаємо:
S(ABMN)=abS(MCDN)=acS(ABCD)=ab+ac
 
2) знайти площу прямокутника \(ABCD\) одразу.
Отримаємо:
S(ABCD)=ABAD=a(b+c)
 
Отже, правильна рівність:
ab+c=ab+ac — розподільний закон множення.
На рисунку маємо підтвердження цього закону для випадку, коли \(a, b, c\) — додатні числа. 
Але розподільний закон множення виконується для будь-яких чисел.
Приклад:
7x+3=7x+215x+3=5x152x5=2x+102x5=2x+10
Застосовуючи розподільний закон множення, відбувається розкриття дужок і число, що стоїть перед дужками, множиться на кожне число, що стоїть в дужках. Але не завжди перед дужками записаний числовий множник.
Приклад:
\((x-3)\) або \(-(x-3)\).
У таких випадках міркуємо так: 
якщо перед дужками стоїть знак \(+\), це означає, що всі доданки в дужках треба помножити на \(1\), тобто, розкриваючи дужки, залишити їх без зміни;
 
якщо перед дужками стоїть знак \(-\), це означає, що всі доданки в дужках треба помножити на \(-1\), тобто, розкриваючи дужки, змінити знаки доданків на протилежні.
Приклад:
x3=1x3=x36x=16x=6+x