Умова завдання:

1Б.
Визнач цифру(-и), який(-і) можна підставити замість \(*\), щоб число 4647 ділилося на \(3\).
 
Відповідь: (можливі цифри записуй в порядку зростання, без проміжків, використовуючи для поділу символ \(;\))
 
замість \(*\) потрібно підставити цифру(-и)