Теорія:

Знайдемо значення виразу  \(-4+(-3)\)  і \(4+3\),
визначимо знаки доданків і їх сум, модулі доданків і їх сум.
 
1.   \(-4+(-3)=-7\)
Знаки доданків
Знак суми
Модулі доданків
Модуль суми
\(«-»\)
\(«-»\)
4=43=3
7=7
 
 
2.   \(4+3=7\)
Знаки доданків
Знак суми
Модулі доданків
Модуль суми
\(«+»\)
\(«+»\)
4=43=3
7=7
 
Бачимо, що знаки доданків і їх сум у обох випадках однакові, а в результаті виходить сума модулів доданків і зберігається знак доданків.
Щоб скласти числа з однаковими знаками, треба:
  • скласти їх модулі;
  • в результаті поставити знак доданків.