Теорія:

При додаванні чисел будь-яких знаків виконуються закони додавання.
Переставний закон додавання:
a+b=b+a
Приклад 1. \((+3)+(-8)=-5 \) і  \((-8)+(+3)=-5\)
 
Тоді \((+3)+(-8)= (-8)+(+3).\)
 
 
Приклад 2.\((-4)+(-2)=-6 \) і  \((-2)+(-4)=-6 \)
 
Тоді \((-4)+(-2)=(-2)+(-4).\)
Сполучний закон додавання.
a+b+c=a+b+c
Приклад 3.
1013+13=10+13+13=10+13+13=10+0=10