Теорія:

Алгебраїчна сума — це вираз, який можна представити у вигляді суми позитивних і негативних чисел.
Розглянемо приклади алгебраїчних сум.
 
Приклад 1.
Запиши вирази без дужок:
 
а) 56++15+7=56+157
 
б) +17+13+5=17135
 
в) 23++7354=23+73+54
 
г) 6+124=6124
 
Зверни увагу!
a=a
Приклад 2.
Назви складові алгебраїчної суми.
 
а) 17+13+51
 
Складовими цієї алгебраїчної суми є числа \(17,  -13 \) і \(51\).
 
б) 27+13637
 
Вираз перепишемо у вигляді:
27+13+6+37
 
Він складається з доданків: \(-27, 13, -6\) і \(-37\).