Умова завдання:

3Б.
На координатній прямій точці \(A\) відповідає число \(b + 3\),  \(D \)— число \(b + (-3).\)
Яке число відповідає середині відрізка \(AD\)?
 
Відповідь: