Теорія:

Додати до числа \(а\) число \(b\) — значить змінити число \(a\) на \(b\) одиниць.
 
Будь-яке число від збільшення позитивного числа збільшується, а від збільшення від'ємного числа зменшується.
 
Знайдемо суму чисел за допомогою координатної прямої.
 
Приклад 1.
Обчислення \(3+2\) і \(3+(-2)\)
 
II_04_t№1.png
При переміщенні точки \(N(3)\) на \(2\) одиниці вправо, вона перейшла в точку \(K(5)\)\(3+2=5 \)
 
При переміщенні точки \(N(3)\) на \(2\) одиниці вліво, вона перейшла в точку \(M(1)\)\(3+(-2)=1\)
 
Приклад 2.
Обчислити \(-4+3\)
II_04t_№1(2).png
 
При переміщенні точки \(C(-4)\) на \(3\) одиниці вправо, вона перейшла в точку \(D(-1)\)\(-4+3=-1\)
  
Приклад 3.
Обчислити \(-3+(-4)\)
II_04t_№1(3).png
 
При переміщенні точки \(B(-3)\) на \(4\) одиниці вліво, вона перейшла в точку \(A(-7)\)\(-3+(-4)=-7\)