Теорія:

Знайдемо суму протилежних чисел за допомогою координатної прямої.
 
Приклад 1.
Обчислити. \(6+(-6)\)
II_04t_№1(4).png
 
При переміщенні точки \(F(6)\) на \(6 \) одиниць вліво, вона перейшла в точку  \(O(0)\)
\(6+(-6)=0\)
 
Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю  \(a+(-a)=0\) 
 
Знайдемо суму якого-небудь числа і числа \(0\).
  
Приклад 2.
Обчисли \(-3+0\)
Додати до \(-3\) число \(0,\) це значить не змінювати число \(-3\).
\(-3+0=-3\)
Якщо к числу додати \(0\), то це число не зміниться \(a+0=a\)