Теорія:

У багатьох ситуаціях у реальному житті ми використовуємо два числа (чи інші символи), щоб точно описати потрібний нам об'єкт.
 
Місце в залі задається номером ряду і номером крісла в ряду.
 
Малый-зал.jpg
 
На шаховій дошці позиція шашки задається назвою стовпця і номером ряду:
 
222304342e5ee8.jpg
 
Будь-яка карта (або глобус) розділена на квадрати, і, подібно до шахівниці, кожен квадрат задається двома номерами:
 
topmap.gif 1287613444_globus.jpg
 
На екрані комп'ютера кожна точка задається двома номерами:
 
IC56760.gif
Система координат
200px-Descartes.jpg
 
 
Французький філософ і математик Рене Декарт \((1596 - 1650)\) вже в XVII столітті запропонував метод двох координат для знаходження точки на площині. Тому система координат названа його ім'ям.
 
Декартову систему координат утворюють:
 
1. Дві перпендикулярні прямі, на яких зазначено напрям зростання чисел. Горизонтальна пряма називається віссю Ox або віссю абсцис. Вертикальна пряма називається віссю Oy або віссю ординат.
  
2. Точка перетину прямих — початок координатної системи, вона часто позначається через букву О.
  
3. Відрізки на кожній осі довжиною в одну одиницю вимірювання.
 
Koord_plne_punkts.pngSuns2.png
Для будь-якої точки знаходять дві координати \(x\) \(y\) (абсциссу і ординату) і записують як AxA;yA.
На малюнку показано координати A2;4, тобто абсциса точки \(A\) дорівнює \(2\), а ордината точки \(A\) дорівнює \(4\).
 
Якщо на площині обрана система координат, то таку площину називають координатною площиною.
  
Так як осі координат ділять площину на \(4\) частини, кожна з них має номер і називається квадрантом.
  
У I квадранті знаходиться позитивна частина осі абсцис і осі ординат.
У II квадранті знаходиться позитивна частина осі ординат і негативна частина осі абсцис.
В ІІІ квадранті знаходиться негативна частина осі абсцис і осі ординат.
В IV квадранті знаходиться позитивна частина осі абсцис і негативна частина осі ординат.
  
Koord_plne_kv.png