Теорія:

Множення чисел з різними знаками
 Щоб перемножити два числа з різними знаками, треба:
  • перемножити модулі цих чисел;
  • перед одержаним числом поставити знак \(«-»\)
Приклад 1.
а)  \(-25·2=-(25·2)=-50\)
б)  \(25·(-2)=-(25·2)=-50\)
 
Приклад 2.
а)  \(-0,5·1,4=-(0,5·1,4)=-0,7\)
б) \(0,01·(-7,8)=-(0,01·7,8)=-0,078\)
 
Зверни увагу!
+=+=
Множення чисел з однаковими знаками
Щоб перемножити два від'ємних числа, треба перемножити їх модулі.
 
Приклад 3.
123=123=36
 
Зазвичай пишуть так: \(-12·(-3)=12·3= 36\)
 
Зверни увагу!
++=+=+