Теорія:

Ділення чисел з різними знаками
Щоб розділити два числа з різними знаками, треба:·
  • розділити модуль діленого на модуль дільника;
  • перед одержаним числом поставити знак \(«-»\)
Приклад 1.
а)  \(-25:5=-(25:5)=-5\)
б)  \(25:(-5)=-(25:5)=-5\)
 
Приклад 2.
а)  \(-1,4:7=-(1,4:7)=-0,2\)
б) \(0,15:(-3)=-(0,15:3)=-0,05\)
 
Зверни увагу!
:+=+:=
Ділення чисел з однаковими знаками
Щоб розділити від'ємне число від'ємне (два від'ємних числа), треба розділити модуль діленого на модуль дільника.
 
Приклад 3.
35:7=35:7=5
 
Зазвичай пишуть так: \(-35:(-7)=35:7=5\)
 
Зверни увагу!
+:+=+:=+