Теорія:

 
На координатній прямій точка з більшою координатою лежить правіше точки з меншою координатою.М_I_03_t(2).png
 
Точка \(M(-1,5\)) лежить на координатній прямій левіше точки \(K(-1).  \)Число \(-1,5\) менше числа \(-1\).   Записують:   \(-1,5 < -1\).
 
Зауважимо, що з двох від'ємних чисел точка з більшою координатою лежить на координатній прямій ближче до \(0\), а з меншою координатою — далі від нуля.
 
Точка \(K(-1)\) з негативною координатою знаходиться лівіше точки \(O(0).  \)Число \(-1\) менше \(0\). Записують:   \(-1 < 0\).
 
Точка \(M(-1,5)\) лежить на координатній прямій левіше точки  \(F(2,25).  \)Число \(-1,5\) менше числа \(2,25\).   Записують:  \( -1,5 < 2,25\).
 
Аналогічно можна порівняти й інші числа.
Приклад:
12>11,5<20<2,25