Умова завдання:

3Б.
М_I_01_z№7.png
          \(C   \)                          \(A  \)                          \(D\)
 
 
Координата синьої точки \( -\)1, а координата зеленої крапки \(+\)1.
 
Знайди і познач початок відліку і одиничний відрізок.
 
Запишіть координати точок:
(координати записуй у вигляді десяткових дробів)
 
1) Координата точки \(C\) дорівнює
 
2) Координата точки \(A\) дорівнює
 
3) Координата точки \(D\) дорівнює