Умова завдання:

4Б.
Точку координатної прямої  \(N(4)\) взяли в якості центру симетрії.
Вкажи точку, симетричну відносно цього центру точці \(K(-65).\)
 
Відповідь: координата точки дорівнює  одиничних відрізків.