Теорія:

Координатний промінь з позитивними числами доповнимо протилежним йому променем і нанесемо на нього такі ж ділення. Отримаємо координатну пряму.
 
М_I_01_t(1).png
 
Координатна пряма — це пряма з вказаними на ній початком відліку \(O (0) ,\) напрямком і одиничним відрізком.
Точка \(O\)\( (0)\) — початок відліку. Праворуч від неї відзначають позитивні числа, а зліва — від'ємні числа. Стрілочка вказує позитивний напрямок відліку на координатній прямій.
Близько стрілочки часто ставлять букву \(x, y, z\) або іншу букву латинського алфавіту. У таких випадках кажуть: вісь \(x\), вісь \(y\), вісь \(z\) відповідно.
М_I_01_t(2).png
 
На координатній прямій важливо розташування точок.
Кажуть: «Точка \(P\) розташована ліворуч від точки \(O\)». «Точка \(P\) розташована праворуч від точки \(K\)».
 
Число, що показує положення точки на прямій, називають координатою точки.
 
М_I_01_t(3).png
 
Зверни увагу!
Одиничний відрізок може бути різним на двох координатних прямих.
В даному випадку одиничний відрізок дорівнює \(4\) клітинках і одній клітинці відповідає \(0,25\) одиничного відрізка. 
Запишемо координати точок \(M, K, P, T, F.\)
\( \)M1,5K1P12T2F2,25