Теорія:

Відстань від даної точки до початку відліку, до точки \(О(0)\) , називають модулем числа.
Відстань від точки \(M(-4)\) до нуля (див. рисунок) і від точки \(N(4)\) до нуля дорівнює \(4\) одиничних відрізка.
Число \(4\) є модулем числа \(-4\) і числа \(4\).
4=44=4
 
М_I_02_t(1).png
 
Протилежні числа мають рівні модулі.
t=t
 
Модуль числа \(0\) дорівнює \(0\)
0=0
 
Модуль числа не може бути від'ємним. Модуль додатного числа і нуля дорівнює самому числу, а
модуль від'ємного числа — число йому протилежне.
 
16=16271=27110004=1000482,1=82,10,7=0,73,005=3,00534=3494=94278=278