Теорія:

Натуральні числа, числа, їм протилежні, і число \(0\) називають цілими числами.
\(-22;\)  \( -1; \)   \(-17;\)  \( 2; \)   \(3085;\)   \(2014\)  —  приклади цілих чисел.
 
Приклад:
Вкажи всі
а) цілі числа;
б) натуральні числа,
розташовані на координатній прямій між числами \(-5,4\)  і  \(2,7\).
а) між числами \(-5,4\)  і  \(2,7\) знаходяться наступні цілі числа:
 \(-5,\)   \(-4,  \)\(-3, \) \(-2,\)    \(-1,\)   \(0, \)  \( 1,\) \(  2;\)
\( \) 
б) між числами \(-5,4\)  і  \(2\)\(,7\) знаходяться наступні натуральні числа:  \(1\) і \(2.\)
 
Всі цілі числа і всі дроби називають раціональними числами.
 
Говорять, що цілі числа і дроби утворюють безліч раціональних чисел.
 
\( -0,5; \)    \(237,53;\)   79;2425;1713  —  раціональні числа.