Теорія:

Задача. Сторона квадрата дорівнює \(2 \) дм. Визнач, як зміниться периметр квадрата, якщо його сторону збільшити в \(3 \) рази, в \(4 \) рази, в \(5 \) разів?
 
Сторона квадрата, дм
\(2\)
\(6\)
\(8\)
\(10\)
Периметр квадрата, дм
\(8\)
\(24\)
\(32\)
\(40\)
 
Зауважимо, що при збільшенні сторони квадрата в \(3\) рази (була \(2 \) дм, стала — \(6 \) дм), периметр збільшився також в \(3\) рази (був \(8\) дм, став — \(24\) дм).
 
Аналогічно, при збільшенні сторони квадрата в \(4\) рази (була \(2\) дм, стала — \(8\) дм), периметр збільшився також в \(4\) рази (був \(8\) дм, став — \(32\) дм). 
 
Висновок: при збільшенні сторони квадрата в кілька разів, периметр збільшується в стільки ж разів.
 
Кажуть, що сторона квадрата прямо пропорційна його периметру.
 
Дві величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні (зменшенні) однієї з них у кілька разів, інша збільшується (зменшується) у стільки ж разів.
 
Зверни увагу!
Якщо дві величини прямо пропорційні, то відношення відповідних значень цих величин рівні.
 
Перевіримо це твердження на наведеній вище задачі.
 
Знайдемо в кожному випадку відношення сторони квадрата до периметру:
28=624=832=1040=14 
 
Пряму пропорційність можна задати формулою.
 
Формулу \(y=kx\) називають формулою прямої пропорційності,
де \(y \) і \(x \)— змінні величини, а \(к \)— постійна величина.