Умова завдання:

1Б.
Вкажи, чи є прямо пропорційною, обернено пропорційною або не є пропорційною залежність між величинами:
 
кількістю робочих, що виконують з однаковою продуктивністю праці деяку роботу, і часом виконання цієї роботи.
 
Відповідь: (вибери правильний варіант)